Ik kom graag met jullie team werken, denken, luisteren, praten, vloeken, lachen, koffie drinken en oplossingen zoeken, ideeën verzamelen, analyseren, structureren, puzzelen, (her)ontwerpen en syntheses maken. Noem het voor ‘t gemak:

procesbegeleiding
en organisatiezorg

om de (samen)werking van culturele organisaties en organisatienetwerken te ondersteunen en versterken.

Barolo Chapel (Sol LeWitt and David Tremlett)

Procesbegeleiding culturele projecten

Externe blik of begeleiding nodig voor reflectie met het team, in de conceptfase van artistieke plannen en projecten, culturele festivals of nog iets helemaal anders?

Organisatiezorg en netwerkontwikkeling

Ondersteuning gezocht in het samenwerken en leidinggeven binnen culturele organisaties en netwerken? Om welbevinden te versterken. En verandering mogelijk te maken.

Kwalitatieve onderzoekstrajecten

Nood aan een verkennende interviewreeks, gezamenlijke denkoefening, omgevingsanalyse of landschapstekening binnen kunsten en erfgoed?

Maarten werkt procesgericht en sterk analytisch, vanuit een lerend perspectief met grote zorg voor interne dynamieken en samenwerking. Zijn begeleiding varieert naargelang de context en de vraag: van leergesprekken of coaching in kleine groep, tot teamsessies met activerende werkvormen of grote participatieve groepsinterventies.